Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

cojeintrastat.jpg

 

  • INTRASTAT je systém sběru dat pro statistiku obchodu se zbožím mezi členskými státy Evropské unie.

  • Vykazují se v něm údaje o zboží, které má status Společenství (nepodléhá celnímu dohledu / celnímu řízení).

  • Povinnost provádění INTRASTATU je dána ustanovením celé řady přepisů Evropské unie. Pro ČR jsou tato ustanovení upravena celním zákonem č. 242/2016 Sb. ze dne 14.7.2016 a nařízením vlády č. 244/2016 ze dne 18.5.2016 k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky.

  • NOVĚ - nařízení vlády č. 323 ze dne 3.12.2018, kterým se mění nařízení vlády č. 244/2016 - změna některých ustanovení )
  • Od ledna 2019 jsou stanoveny tzv. prahy pro vykazování zvlášt pro přijetí tak pro odeslání ve stejné výši a to 12.000.000,- Kč.     ( nařízení vlády č. 323 ze dne 3.12.2018, kterým se mění nařízení vlády č.244/2016 - změna některých ustanovení )

  • Překročení osvobozujících prahů pro vykazování si sleduje každý subjekt, který by se mohl stát zpravodajskou jednotkou sám, zvlášť za odeslání a zvlášť za přijetí zboží, a to v rámci každého kalendářního roku počínaje od 1.ledna.

  • Zpravodajskou jednotkou je právnická nebo fyzická osoba, zaregistrovaná v ČR k DPH, která má povinnost poskytovat do INTRASTATU stanované údaje o zboží odeslaném do jiného členského státu nebo přijatém z jiného členského státu EU.

 

 

listy.jpg