Jdi na obsah Jdi na menu
 


aktualne.jpg

Od 29.7.2016 je účinná nová právní úprava pro oblast Intrastatu

nový celní zákon č. 242/2016 ze dne 14.7.2016

 nařízení vlády č. 244/2016 ze dne 18.5.2016  k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky. 

Změny ve vykazování údajů se promítnou od data účinnosti nového celního zákona a nařízení vlády, kromě změny týkající se přepočtu cizí měny. Pro přepočet cizí měny u údajů za referenční období červenec 2016 se použije kurz používaný k výpočtu celní hodnoty (tzn. způsobem platný před účinností nové právní úpravy) a pro vykazování údajů za referenční období srpen 2016 a následující se použije již kurz pro DPH.

V rámci nové právní úpravy účinné od 29.7.2016 došlo k těmto změnám:

  • Kurz pro přepočet cizí měny - došlo ke sjednocení kurzu pro přepočet cizí měny na Kč. Pro oblast Intrastatu se již nebude používat pro přepočet hodnoty zboží uvedené v cizí měně kurz používaný k výpočtu celní hodnoty, ale kurz který zpravodajské jednotky používají pro přepočet hodnoty zboží v rámci daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH"). Kurz pro DPH se použije jak pro přepočet hodnot pro stanovení překročení prahu pro vykazování, tak i pro přepočet hodnot při vykazování údajů Intrastatu.
  • Statistický znak – Seznam vybraného zboží, u kterého se uvádí doplňkový statistický znak, bude stanoven Českým statistickým úřadem sdělením zveřejněným ve Sbírce zákonů. Seznam vybraného zboží již nebude součástí nového nařízení vlády.
  • Oprava vykázaných údajů – pokud je nepřesný, chybný nebo chybějící údaj anebo údaj, který je uveden ve výkazu, ačkoliv v něm nemá být uveden, jiným údajem než o množství či hodnotě zboží, oprava výkazu nemusí být provedena, nepřesahuje-li hodnota zboží, ke kterému se údaj vztahuje, 10 000 Kč. Dochází tedy ke zvýšení této hodnoty z 1 000 Kč na 10 000 Kč.

V souvislosti s účiností nového nařízení vlády aplikace celní správy neposkytuje od referenčního období srpen 2016 kurzy pro přepočet měn!

 

listy.jpg


Na Vaše dotazy jsme připraveni reagovat, konzultovat a pomoci
Vám společně najít správné řešení.

 

 

tatanew3.jpg

 

 

listy.jpg