Jdi na obsah Jdi na menu
 


cojeintrastat.jpg

 • INTRASTAT je systém sběru dat pro statistiku obchodu se zbožím mezi členskými státy Evropské unie.

 • Vykazují se v něm údaje o zboží, které má status Společenství (nepodléhá celnímu dohledu / celnímu řízení).

  • Překročení osvobozujících prahů pro vykazování si sleduje každý subjekt, který by se mohl stát zpravodajskou jednotkou sám, zvlášť za odeslání a zvlášť za přijetí zboží, a to v rámci každého kalendářního roku počínaje od 1.ledna.

  • Zpravodajskou jednotkou je právnická nebo fyzická osoba, zaregistrovaná v ČR k DPH, která má povinnost poskytovat do INTRASTATU stanované údaje o zboží odeslaném do jiného členského státu nebo přijatém z jiného členského státu EU.

 • Povinnost provádění INTRASTATU je dána ustanovením celé řady přepisů Evropské unie. Pro ČR jsou tato ustanovení upravena celním zákonem č. 242/2016 Sb. ze dne 14.7.2016 a nařízením vlády č. 244/2016 ze dne 18.5.2016 k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky.

 • Změny ve vykazování údajů se promítnou od data účinnosti nového celního zákona a nařízení vlády, kromě změny týkající se přepočtu cizí měny. Pro přepočet cizí měny u údajů za referenční období červenec 2016 se použije kurz používaný k výpočtu celní hodnoty (tzn. způsobem platný před účinností nové právní úpravy) a pro vykazování údajů za referenční období srpen 2016 a následující se použije již kurz pro DPH.

  V rámci nové právní úpravy účinné od 29.7.2016 došlo k těmto změnám:

 • Statistický znak – Seznam vybraného zboží, u kterého se uvádí doplňkový statistický znak, bude stanoven Českým statistickým úřadem sdělením zveřejněným ve Sbírce zákonů. Seznam vybraného zboží již nebude součástí nového nařízení vlády.
 • Oprava vykázaných údajů – pokud je nepřesný, chybný nebo chybějící údaj anebo údaj, který je uveden ve výkazu, ačkoliv v něm nemá být uveden, jiným údajem než o množství či hodnotě zboží, oprava výkazu nemusí být provedena, nepřesahuje-li hodnota zboží, ke kterému se údaj vztahuje, 10 000 Kč. Dochází tedy ke zvýšení této hodnoty z 1 000 Kč na 10 000 Kč.

 

 • NOVĚ - nařízení vlády č. 323 ze dne 3.12.2018, kterým se mění nařízení vlády č. 244/2016 - změna některých ustanovení )
 • Od ledna 2019 jsou stanoveny tzv. prahy pro vykazování zvlášt pro přijetí tak pro odeslání ve stejné výši a to 12.000.000,- Kč.  ( nařízení vlády č. 323 ze dne 3.12.2018, kterým se mění nařízení vlády č.244/2016 - změna některých ustanovení )

 

 

listy.jpg